JOJIMO LAUKUOSE TAISYKLĖS

 Vilnius Equestrian Sports Center A Quality Horse-Riding Experience

JOJIMO LAUKUOSE TAISYKLĖS
• Visi raiteliai, prieš lipdami ant žirgo, turi pasirašyti sutikįsipareigoja imą, kad laikytis šių taisyklių.
• Jojant privaloma naudoti šalmą ir apsauginę liemenę (https://inside.fei.org/fei/your-role/medical-safety/safety Niekas nėra 100% apsaugotas nuo kritimo ir susižeidimo.
• Prieš išjodami pasakykite savo treneriui, šeimai, namiškiams, kur planuojate joti ar kokie jūsų maršrutai. Taip pat perspėkite, kada žadate grįžti.
• Draudžiama išjoti vienam ir nepranešus treneriams.
• Jei išjojimas vienam neišvengiamas, turėkite su savimi mobilųjį telefoną.
• Grupė turėtų derintis prie mažiausiai patyrusio raitelio greičio.
• Jeigu josite šalia kelių, imkitės papildomų apsaugos priemonių – dėvėkite atšvaitus ir venkite piko valandų. Judėkite eismo kryptimi ir kelią kirskite visi kartu grupėje. Raiteliams galioja tokie pat rankų signalai kaip ir dviratininkams. Prieš jojant būtina pasikonsultuoti su treneriu.
• Tamsiu paros metu venkite joti keliais – jūs esate sunkiai pastebimas ir mašinų šviesos žirgus erzina. Būtinai užsidėkite atšvaitus ir stenkitės joti tik žinomais keliais. Jokite žingyne ir laikykitės grupėje.
• Jeigu jojate viešose vietose ar bendro naudojimo takais, susirinkite ką po savęs paliko jūsų žirgai. Ne visiems žmonėms tai patinka.
• Treneris ir administracija neatsako už žalą, padarytą raiteliams ir svečiams pažeidus šias taisykles.
• Visi raiteliai ir svečiai susipažino su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

Mums galite sekti         

Facebook     Instagram