SAUGUS ELGESYS IR SAUGUMO TECH. REIKALAVIMAI

Vilnius Equestrian Sports Center A Quality Horse-Riding Experience

SAUGUS ELGESYS IR SAUGUMO TECHNIKOS REIKALAVIMAI

ELGESYS SU ŽIRGU
• Niekada neikite prie žirgo iš užpakalio ir ypač jo negąsdinkite, o jei tenka tai daryti, eidami jį kalbinkite ar kūną lieskite delnu. Taip jis žinos, kur esate, kadangi jis jūsų negali matyti.
• Neduokite maisto arkliams be trenerių ar darbuotojų leidimo. Šerdami žirgą, duodamą maistą padėkite ant delno, o ne laikykite suėmę pirštais. Gyvūnas netyčia gali juos nukąsti.
• Nesėskite ant pririšto žirgo.
• Draudžiama įeiti į gardą be leidimo.
• Draudžiama įeiti į treniravimo aikšteles be trenerio sutikimo.
• Rūkymas arklidėje griežtai draudžiamas.
• Svečių ar raitelių šunys turi būti pririšti bei prižiūrimi, kad neišgąsdintų žirgų.
• Visi raiteliai, prieš lipdami ant žirgo, turi pasirašyti sutikimą, kad įsipareigoja laikytis šių taisyklių.
• Treneris ir administracija neatsako už žalą, padarytą raiteliams ir svečiams pažeidus šias taisykles.
• Visi raiteliai ir svečiai susipažino su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

Widget 3