ŽIRGO PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

Vilnius Equestrian Sports Center                                                                                                                                        equestrian-jumping-logo

A Quality Horse-Riding Experience
ŽIRGO PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS
Visi raiteliai, prieš lipdami ant žirgo, turi pasirašyti sutikimą, kad įsipareigoja laikytis šių taisyklių.
• Apskritai jūsų elgesys turi būti ramus ir savimi pasitikintis. Venkite staigių judesių.
• Tinkamai apsirenkite. Nenešiokite šiugždančių, atsilapojusių, netvarkingų drabužių. Jie gali gąsdinti arklį arba trukdyti, kur nors užkliūti. Taip pat pasirinkite tinkamą avalynę – bet koks ilgiau jojantis raitelis neišvengia bėdos, kai žirgas užlipa ant kojos. Jokiu būdu nedirbkite su žirgu basas ar lengvomis basutėmis – geriausiai tam tinka specialūs jojimo batai.
• Nepalikite žirgo be priežiūros.
• Valydami uodegą atsistokite prie žirgo šono ir ją prisitraukite link savęs.
• Tvarkydami kanopas ar vyniodami bintus neklūpėkite ar sėdėkite ant žemės, o būkite atsitūpę, kad galėtumėte staigiai pasitraukti.
• Be leidimo balnotis žirgą draudžiama.
• Balnojamas arklys turi būti pririštas. Riškite jį specialiais mazgais, kurie virvei įsitempus atsipalaiduoja. Pasibaidęs gyvūnas pajutęs virvės spaudimą gali supanikuoti dar labiau ir sužeisti jus ar susižeisti pats.
• Neapsivykite apie rankas ar pirštus virvės, kantaro, žąslų žiedo. Žirgui staigiai traukiantis jie gali įstrigti.
• Vesdami žirgą per duris įsitikinkite, kad jos tinkamo dydžio. Susidaužęs jis gali išsigąsti ir baidytis.
• Skolintis kitų raitelių inventorių draudžiama. Draudžiama liesti kitų raitelių kordus, liemenes, šalmus ir kitus nuosavus daiktus be leidimo.
• Levadų, aikštelių ir gardų vartai turi būti uždaryti.
• Draudžiama joti ir vaikyti nuosavus žmonių žirgus.
• Nemaitinti ir negirdyti žirgų – tuo pasirūpina darbuotojai.
• Neduoti žirgui daug gerti prieš treniruotę.
• Pabaigus treniruotę, žirgui duoti gerti tik praėjus 10-15 minučių.
• Negąsdinti, nemušti ir nekelti balso prieš žirgą.
• Jei žirgas prieš jus buvo neprajotas, reikia pravaikyti ir padaryti apšilimą.
• Jei kitam raiteliui reikia pagalbos su inventoriumi, pasisiūlyti padėti.
• Žirgą išvedus valyti laukan, vartus uždaryti.
• Pabaigus treniruotę, sudėti inventorių į vietas.
• Palikus žirgą garde po treniruotės, uždėti jam kantarą.
• Treneris ir administracija neatsako už žalą, padarytą raiteliams ir svečiams pažeidus šias taisykles.
• Visi raiteliai ir svečiai susipažino su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
Widget 3
Mums galite sekti         

Facebook     Linkedin