TAISYKLĖS JOJANT AIKŠTELĖJE

 Vilnius Equestrian Sports Center A Quality Horse-Riding Experience

TAISYKLĖS JOJANT AIKŠTELĖJE
• Visi raiteliai, prieš lipdami ant žirgo, turi pasirašyti sutikimą, kad įsipareigoja laikytis šių taisyklių.
• Jojant privaloma naudoti šalmą ir apsauginę liemenę https://inside.fei.org/fei/your-role/medical-safety/safety Niekas nėra 100% apsaugotas nuo kritimo ir susižeidimo.
• Draudžiama kalbėti telefonu jojant, ir telefono garsas turi būti išjungtas.
• Prieš įeinant į aikštelę būtina paprašyti trenerio arba raitelių, kurie jau yra aikštelėje, leidimo.
• Prieš lipdami ant žirgo visada patikrinkite inventorių, ar kamanos nesuplyšusios, nesusisukusios, ar balnas gerai priveržtas, ar pobalnis nesusiglamžęs.
• Aikštelę paprastai sudaro du ar daugiau takų, einančių ratu. Išorinis (didesnis) takas skirtas raiteliams judantiems greičiau. Jei jojate žingine, pasitraukite į vidinį taką, kad netrukdytumėte kitiems. Nulipama ir užlipama nuo žirgo prieš įeinant į aikštę, o ne joje.
• Visi raiteliai stengiasi joti ta pačia kryptimi, o jei neišeina – naudojasi kairiojo peties taisykle – tada visi joja taip, kad priešinga kryptimi jojantys raiteliai jiems būtų iš kairės.
• Prieš ką nors darydami, perspėkite ir kitus raitelius. Pavyzdžiui, jei norite greitinti aliūrą ir matote, kad priekyje joja raitelis ant nepatyrusio žirgo, būtinai jį perspėkite, o dar geriau – pasitraukite kur atokiau.
• Nenaudokite garsių žodinių komandų. Galite išmokti bendrauti su savo žirgu subtiliau – pastovus rėkimas, pliaukšėjimas erzina kitus žirgus, raitelius ir yra nepateisinamas elgesys su gyvūnu.
• Jeigu kas nors netoli jūsų nukrenta nuo žirgo, sustokite. Dar geriau – pats nulipkite ir pasiūlykite savo pagalbą, įsitikinkite, ar viskas gerai.
• Nejokite per arti kitų žirgų. Geriausias ir minimalus atstumas yra toks, kad dar vienas arklys tilptų tarp dviejų jojikų. Jei matote pro savo žirgo ausis priekinio arklio galines kanopas, vadinasi, laikotės tinkamo atstumo.
• Jeigu norite žirgą vaikyti, įsitikinkite, ar tai leidžiama, kai yra kitų raitelių. Jei taip, vaikydami stenkitės kitiems netrukdyti. Prieš vaikymą reikia gauti trenerių leidimą.
• Žiūrovai neleidžiami į aikštelės vidų – jie treniruotę gali stebėti iš arenų arba kur kitur, kur netrukdytų. Raitelių šunims galioja ta pati taisyklė.
• Visada laikykite aikštelės duris uždarytas – kad pasibaidęs žirgas neišbėgtų lauk.
• Baigę treniruotę, jei jojate vienas/paskutinis, sutvarkykite aikštelę ir savo žirgą, surinkite išmatas, sutvarkykite inventorių ir išjunkite šviesas.
• Treneris ir administracija neatsako už žalą, padarytą raiteliams ir svečiams pažeidus šias taisykles.
• Visi raiteliai ir svečiai susipažino su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.