VESC Bendros Taisykles

Vilnius Equestrian Sports Center

 

A Quality Horse-Riding Experience

 BENDROS TAISYKLĖS
• Visi raiteliai, prieš lipdami ant žirgo, turi pasirašyti sutikimą, kad įsipareigoja laikytis šių taisyklių.
• Jaunesnius kaip 14 metų vaikus privalo lydėti suaugęs asmuo, kuris bus atsakingas už griežtą šių taisyklių laikymąsi.
• Jojant privaloma naudoti šalmą ir apsauginę liemenę (FEI Fédération Equestre Internationale, Bendrieji nuostatai, 140.1 straipsnis). Niekas nėra 100% apsaugotas nuo kritimo ir susižeidimo.
• Rekomenduojama visiems raiteliams – mažiems ir suaugusiems – apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų.
• Į arklidę arba aikšteles draudžiama įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai.
• Teisingai laikantis šių taisyklių neturėtų įvykti jokių nelaimingų atsitikimų.
• Bet kuriuo atveju raiteliai ir svečiai visuomet turėtų būti atsargūs būdami su arkliais.
• Treneris ir administracija neatsako už žalą, padarytą raiteliams ir svečiams pažeidus šias taisykles.
• Visi raiteliai ir svečiai susipažino su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

Mums galite sekti         

Facebook     Linkedin

WYTTR-black-horizontal