Kainos/Prices

vesc LOGO 3   A Quality Riding Experience

VESC visos jodinėjimo pamokos yra pilnai individualiai. Telefonas griežtai draudžiama naudoti jodinėjimo metų.

Individuali treniruotė: (taisyklingos laikysenos mokymas, žirgo valdymo mokymas, klaidų taisymas) 45 min. 25 €

Individuali treniruotė: vaikams iki 12 m.  (taisyklingos laikysenos mokymas, žirgo valdymo mokymas, klaidų taisymas, pusiausvyros stiprinimas ) 45 min. 20 €

Individualių treniruočių abonementas: (garantuojame, kad per 6 treniruotes mokėsite visus jojimo pagrindus)                                                   6 x 45 min.  Vaikams 105 € / Saugusiems 130  €

Klaidų taisymo treniruotė: Piaffe, Pasažas, Risčia, Zovada, Išjodinėjimas, Dailusis jojimas, Vadeliojimas (žirgo ir raitelio individuali treniruotė: 45 min. 30 € daugiau laiko pagal pageidavimą.

Pasiruošimo varžyboms treniruotė: žirgo ir raitelio individuali treniruotė: 45 min. 40 €, daugiau laiko pagal pageidavimą.

Arklių problemos pataisymai ir žirgų prijaukinimas: (kūno ir psichologinės traumos, akiųi analizė, blogas elgesys, žirgų lieknėjimo ir penimo, žirgų kūnų stilizavimas): pagal pageidavimą.

Fotosesijos su žirgais: 60 min. pagal pageidavimą.

Hipoterapija: Vilnius Equestrian Sports Center oficialus hipoterapijos centras Lietuvoje, pritartas ES valstybių narių, turime psichologus ir gydytojus specialistus, dirbame su medicinos centrais.

Privačios hipoterapijos pamokos, pirmosios dvi terapijos (2 x 15 min.) Nemokamai

Įrašome sąskaitas į faktūras.

Prices
At VESC all horse-riding classes are always completely individuals. Mobile phones are prohibited while riding.

Individual workout: (Teaching, posture and error corrections, horse managing) 45 min. 25 €

Individual workout: children until 12 y.o.: (Teaching, posture, corrections, horse control, strengthening balance) 45 min. 20 € 

Horse-riding course subscription: (Guarantee in 6 lessons to have a complete horse-riding basis and control) 6 x 45 min. Children 105 € / Adults 130  €

Errors corrections workout: Teaching piaffe, passage, trotting, galloping, dressage, show jumping, reining and vaulting. Those errors corrections should be with the rider own horse: 45 min. 30 €, more time on request.

Preparation for competitions: Rider and the horse race preparation in different equestrian modalities: 45 min. 40 €, more time on request.

Horse problem corrections and breaking: (Body and psychological traumas, eyes analysis, bad behavior, slimming and fattening horses): On request.

Photo shooting with horses: an hour on request.

Hippotherapy: 15 min. Free of charge

We make official invoices with VAT, please ask before hand to have it ready.

WYTTR-black-horizontal

Mums galite sekti         

Facebook     Linkedin